תקנון שימוש, מדיניות פרטיות

 

 1. כללי
  1. אתר בִּיגֵר (להלן: "האתר") הינו אתר מסחרי, הפועל כמתווך בינך לבין ספקים צד ג' ומאפשר לך לרכוש מהם את המוצרים שלהם המופיעים באתר. עמרי לחיאני, ע.מ. 207881491, שד׳ העצמאות 6, בת-ים (להלן: "בעלת האתר") מזמינה אותך ליהנות מהאתר, משירותי האתר ומהמוצרים המופיעים באתר, וזאת בכפוף להסכמתך לתקנון כמפורט בדף זה.
  2. תקנון זה מהווה הסכם מחייב בין בעלת האתר לבינך. השימוש שלך באתר ובשירותי האתר, לרבות במקרה של הזמנת המוצרים המופיעים באתר, מהווה הסכמה, בלתי מסויגת, לאמור בתקנון. יש לקרוא את התקנון בעיון. אם יש לך הסתייגות לאיזה מהתנאים המפורטים כאן, עליך להימנע משימוש באתר או במוצרים המופיעים באתר.
  3. תקנון זה כולל, בין היתר, את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר.
  4. מובהר כי התקנון עשוי להתעדכן מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת וללא אזכור לכך, ולפיכך, במקרה של שימוש חוזר באתר מומלץ גם לשוב ולעיין בעמוד זה המפרט את הוראות התקנון.

    

 2. תנאי השימוש באתר
  1. האתר מציע לך לרכוש באמצעותו מוצרים שונים במפרט, באופן ובמחיר, כמפורט באתר. בעלת האתר רשאית בכל עת לגרוע ו/או להוסיף מוצרים למכירה באתר וכן לשנות את מפרטי המוצרים, אופן ומחיר המכירה, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. מודגש כי ההזמנה שלך באמצעות האתר מגיעה לספקים צד ג' הפועלים מחוץ לישראל והם אחראים על האספקה והמשלוח של המוצר/ים שהזמנת. במידה ונתקלת בבעיה כלשהי במהלך השימוש באתר, ניתן ליצור קשר עם בעלת האתר בעזרת טופס יצירת הקשר.
  2. בעלת האתר עושה שימוש בסטנדרטים מקובלים ובטכנולוגיה מתאימה כדי להפעיל את האתר ולספק את השירותים באתר. למרות זאת, לא ניתן להבטיח כי לא יהיו הפרעות בזמינות האתר, לרבות בשל תקלות או תחזוקה של האתר. מובהר כי לא יינתן כל פיצוי בשל אי-זמינות האתר או הפרעות במתן השירותים באתר.
  3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים חיצוניים, שנוצרו ומופעלים על ידי צדדים שלישיים. בעלת האתר אינה יכולה להבטיח כי האתרים הנ"ל בטוחים לשימוש. השימוש שלך בקישורים לאתרים החיצוניים הנ"ל תיעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.
  4. תכני האתר כוללים את כל המידע והחומרים המצויים בו, לרבות טקסטים, קבצים המוצעים להורדה, קבצי מדיה, ובכלל זה, גרפיקות, תמונות וסרטונים, עיצוב האתר, קוד האתר, וכן הלאה (להלן: "תכני האתר"). תכני האתר עשויים להתעדכן מעת לעת, לפי שיקול דעת בעלת האתר, וזאת ללא הודעה מוקדמת.
  5. כל הזכויות בתכני האתר, לרבות זכות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחר ונגזרות, יוותרו בכל עת בידי בעלת האתר ושותפיה המסחריים, לפי העניין. הזכות שניתנת לך לקרוא, לצפות, להדפיס או להוריד את תכני האתר הינה זכות מוגבלת לא-בלעדית המיועדת לשימושך האישי בלבד. העתקה, הפצה או פרסום של תכני האתר בכל פלטפורמה מחוץ לאתר וכן שינוי או עיבוד של תכני האתר הינם אסורים, ללא קבלת אישור כתוב מראש מבעלת האתר. מובהר כי שימוש פסול כאמור בתכני האתר בכל מקרה לא יקנו לך זכויות כלשהן בתכנים.

    

 3. הזמנה, תשלום ואספקת המוצרים באתר
  1. הזמנת מוצרים דרך האתר מותרת רק למי שמלאו 18 שנים, בכפוף למסירת הפרטים הנדרשים במועד ביצוע ההזמנה.
  2. בטרם ביצוע ההזמנה, יש לעיין בקפידה בתיאור המוצר שמבוקש להזמין. מובהר כי התמונות וקבצי המדיה הנוגעים למוצר הרלוונטי הינם להמחשה בלבד. מאפייני כל מוצר, לרבות הצבע, הדגם וסימון הלוגו, נקבעים על פי תיאור המוצר בלבד ולא לפי החומרים השיווקיים.
  3. מחירי המוצרים המוצגים באתר משקפים את מחיר המוצר ואת עלויות משלוח המוצרים מחו"ל לישראל, אך הם אינם כוללים עלויות ייבוא לרבות, אגרות, מכס, מס קניה או מע"מ, שייתכן ותידרש לשלם לרשויות המס. בהתאם, עליך לוודא את גובה המיסים והאגרות בגין ייבוא המוצר הרלוונטי לישראל ולבחון את כדאיות העסקה מבחינתך, וזאת בטרם ביצוע ההזמנה. בהקשר זה ניתן להיכנס לאתר רשות המיסים.
  4. אם יש בידיך קוד הנחה לרכישת מוצר כלשהו המוצג באתר, יהיה עליך להזין את הקוד באתר במעמד הזמנת המוצר וזאת, קודם להשלמת ביצוע התשלום. לא יינתן זיכוי על מוצר כלשהו בשל קיומו של קוד הנחה, אם לא נעשה שימוש במעמד הזמנת המוצר.
  5. התשלום באתר בעד המוצרים יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית ישירה, שירותי Paypal, תשלום באמצעות אפליקציית BIT או כל שיטת תשלום שתתאפשר דרך האתר בשלב ביצוע התשלום, בהתאם להנחיות שיפורטו באתר במעמד הרכישה. מובהר כי רק לאחר קבלת אישור בגין חיוב אמצעי התשלום הרלוונטי, תיחשב ההזמנה כאילו הושלמה ורק אז תועבר ההזמנה לספק צד ג', לשם המשך טיפול על ידו. עם קבלת התשלום אצל בעלת האתר תופק עבורך חשבונית ותשלח לדוא"ל שהזנת באתר במעמד ההזמנה. במידה ולא התקבלה חשבונית כאמור, מכל סיבה שהיא, יש ליצור קשר עם בעלת האתר.
  6. בעלת האתר תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה המלא, לבטל כל הזמנה שהתקבלה אצלה, לרבות אם סברה שבוצעה על ידך הפרה של תנאי תקנון זה או במקרה של אי-זמינות המוצר שהוזמן אצל ספק צד ג'. במקרה כזה, בעלת האתר תיתן לך הודעת ביטול תוך 14 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה. ככל שהתקבל בידה תשלום בגין המוצר, תשיב לך בעלת האתר את התשלום.
  7. במועד ביצוע ההזמנה עליך להקפיד ולציין כתובת מלאה ומדויקת למשלוח הכוללת מיקוד. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות בגין שגיאה בכתובת המשלוח ובמקרה שכזה יהיה עליך לפעול לאיתור המשלוח, לרבות בדרך של יצירת קשר עם חברות שילוח או חברות הדואר בעת הגעת ההזמנה לישראל, על מנת לנסות ולקבלו לכתובת הנכונה.
  8. למעט במקרים חריגים, המוצרים המוצגים באתר אינם מאוחסנים אצל בעלת האתר, אלא אצל ספקים צד ג' אשר משלחים את המוצרים ממדינות שונות (לרוב סין) ישירות אל הכתובת שהוזנה במועד ההזמנה. אספקת המוצרים באמצעות חברות שילוח או חברות הדואר, תהיה כפופה לתנאי האספקה שלהם, לרבות מועדי ואזורי האספקה וייתכנו עיכובים בהגעת המשלוח. זמני המשלוח נעים בדרך כלל בין 10 לבין 60 ימי עסקים ממועד השלמת ההזמנה. עם זאת, בעלת האתר אינה יכולה להתחייב לגבי זמני המשלוח בפועל. בתוך 10 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה ישלח מספר מעקב אחר המשלוח לכתובת הדוא"ל שהזנת במועד ביצוע ההזמנה. אם ביצעת הזמנה של מספר מוצרים באמצעות האתר, ייתכן שהם יגיעו במשלוחים נפרדים ובמקרה כזה יתקבלו מספרי מעקב נפרדים.
  9. במקרה של עיכוב באספקה לתקופה העולה על 60 ימים ממועד ההזמנה, עליך לדווח על כך לבעלת האתר, על מנת שבעלת האתר תוכל לנסות ולעקוב אחר מיקום המשלוח. אם לא ניתנה הודעה על עיכוב באספקה, וזאת זמן סביר לאחר חלוף התקופה כאמור, יראו בך כאילו קיבלת את המוצר וויתרת על כל טענה בגין בעלת האתר בגין אי-אספקת אותו מוצר.
  10. עליך לעקוב אחר ולפעול על פי הודעות שיישלחו אליך, ככל שיישלחו אליך, בדבר הצורך באיסוף משלוח מנקודת מסירה כלשהי או תשלום עלויות הייבוא לרשויות המס. בעלת האתר לא תישא באחריות כלפיך במקרה שבו המשלוח ישלח בחזרה לספק צד ג' עקב אי-איסוף המשלוח מנקודת המסירה או אי-תשלום עלויות הייבוא.
  11. במועד קבלת המשלוח, יש לוודא כי המוצר שהתקבל הגיע סגור ושלם באריזתו המקורית, ואם לא כן, יש לדווח על כך לבעלת האתר, על מנת שתבחן את הנושא מול הספק צד ג'.

    

 4. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים
  1. מכיוון שהמוצרים הוזמנו מחו"ל לישראל במיוחד בעבורך לפי הזמנה שביצעת, לא ניתן יהיה לבטל עסקה, אלא במקרים חריגים בכפוף לשיקול דעתה המלא של בעלת האתר או בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, וזאת עד 14 ימים לאחר קבלת המוצר ובתנאי שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש.
  2. אם לדעתך ישנה הצדקה לביטול עסקה, עליך להעביר לבעלת האתר בקשה בכתב לביטול העסקה, וזאת באמצעות האתר (ע"י טופס יצירת קשר) או באמצעות הדוא"ל המפורט באתר, תוך פירוט השם המלא, מועד קבלת המוצר, כתובת אספקת המוצר, מס' חשבונית הרכישה, הצהרה שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש, וכן הנסיבות החריגות המצדיקות את ביטול העסקה.
  3. אם מצאה בעלת האתר לנכון בנסיבות לאשר ביטול העסקה שביצעת, תינתן לך הודעה על ביטול העסקה, וזאת בכפוף להעברת המוצר לאתר בעלת האתר באמצעות שליחות או באופן אישי (בתיאום מראש), תוך 5 ימים ממועד ההודעה, וזאת כאשר המוצר סגור באריזתו המקורית מבלי שנפגם או נעשה בו שום שימוש. רק לאחר העברת המוצר לידי בעלת האתר כאמור תיחשב העסקה למבוטלת.
  4. בכפוף לאמור בסעיף ‏4.3 לעיל, יתבצע זיכוי של הסכום ששולם בפועל במסגרת העסקה שבוטלה, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מהמחיר ששולם בגין המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וכן בניכוי עמלת ביטול עסקה באשראי, בגובה הסכום שבו חויבה בעלת האתר בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה. הזיכוי יתבצע לא יאוחר מ-7 ימי עסקים מיום ביטול העסקה. מובהר כי הזיכוי לא יכלול בשום מקרה החזר כלשהו של עלויות הייבוא ששילמת בקשר עם ההזמנה.
  5. זיכוי בעקבות עסקה שבוטלה יעשה דרך אמצעי התשלום ששימש לביצוע העסקה (פייפאל, כרטיס אשראי, העברה בנקאית, מזומן). בכל מקרה שבו יתגלה קושי בביצוע הזיכוי דרך אמצעי התשלום כאמור, בעלת האתר תיתן את הזיכוי במזומן או בשיק מזומן.

    

 5. אחריות וטיפול במוצרים פגומים
  1. בעלת האתר לא נושאת באחריות כלשהי לתקינות המוצרים המוצגים באתר ולטיפול באחריות עליהם, אלא אך ורק, הספק צד ג' ממנו נרכשים המוצרים. פרטי ההתקשרות עם הספק צד ג' יופיעו על גבי המשלוח של המוצר שהזמנת. אם הושמטו פרטים אלו מהמשלוח, ניתן יהיה לפנות לבעלת האתר על מנת לקבל את פרטיו של הספק צד ג'.
  2. השימוש במוצר כפוף להוראות המפורטות במסמך תנאי השימוש במוצר. בכפוף לשימוש רגיל וסביר ובהתאם לתנאי השימוש במוצר, צריך המוצר לפעול ללא פגמים בחומרים ובייצור. עם זאת, לא ניתן להתחייב כי המוצר יפעל ללא תקלות או הפרעות כלשהן. בהתאם, מומלץ לבצע בדיקה של המוצר מיד עם קבלתו. אם זוהתה תקלה כלשהי במוצר, יש לדווח על כך באופן מיידי. ככל שבמהלך השימוש במוצר ובתוך תקופת האחריות התגלו תקלות במוצר, ניתן לקבל סיוע לשם פתרון התקלה. לשם קבלת סיוע בתפעול המוצר ודיווח על תקלות ניתן יהיה לפנות ישירות לספק צד ג' או לבעלת האתר, אשר במידת הצורך תפנה אותך לספק צד ג' לשם מתן מענה טכני כולל.
  3. במסגרת כל דיווח על תקלה במוצר, יש לספק פרטים על מהות הפגם וכן תמונות וסרטונים המעידים על כך, הכל כפי שיידרש ממך. במקרה שיתברר שאין כל תקלה במוצר, אלא שקיים רק קושי בתפעול המוצר לפי הוראות השימוש במוצר, תינתן לך או למי מטעמך תמיכה טלפונית בלבד, לגבי אופן תפעול המוצר. במידה ולא ניתן יהיה לפתור את התקלה מרחוק או במקרה שבו זוהתה תקלת חומרה, יהיה צורך לשלוח את המוצר הפגום אל הספק צד ג'.
  4. ספק צד ג' יספק אחריות יצרן למוצרי החשמל המוצגים באתר, שמחירם עולה על 150 ש"ח למשך 12 חודשים מיום קבלת המוצר. האחריות תינתן עבור תקלות חומרה בלבד ובמסגרת האחריות, הספק צד ג' יתקן או יחליף את המוצר, לפי שיקול דעתו המלא. האחריות לא תהיה תקפה במקרים הבאים:
 • התקלה במוצר נובעת מכח עליון שהתרחש לאחר המועד שסופק לך המוצר;
 • התקלה במוצר הינה תוצאה של זדון או רשלנות של המשתמשים במוצר, לרבות במקרים של אי עמידה בהוראות תנאי השימוש במוצר ו/או אחזקה ו/או אחסון ו/או טיפול ו/או שימוש לקוי במוצר, כגון אך לא רק, במקרים של שבר כתוצאה ממכה או מנפילה או במקרים של קלקול כתוצאה מחדירת לכלוך, חול, מים, וכן הלאה.
 • נעשה במוצר תיקון או ניסיון לתיקון, בידי מי שלא הורשה לכך;
  • ככל שבבדיקת המוצר אצל ספק צד ג' או מי מטעמו, יתברר כי האחריות בגין המוצר אינה תקפה כאמור, יהיה רשאי הספק צד ג' לדרוש תמורה בגין ביצוע התיקון במוצר לפי דרישתו ובעד הובלתם או החלפתם לפי הענין.
 1. מדיניות הפרטיות
  1. על מנת לבצע הזמנות באתר או לפתוח חשבון באתר, עליך לספק מידע אישי כגון שם מלא, כתובת מלאה, טלפון נייד, וכתובת דוא"ל. במקרה של פתיחת חשבון באתר, תועבר אליך בדוא"ל סיסמא לאותו חשבון. זו אחריות שלך להגן על פרטי ההתחברות שלך לחשבונך באתר. המידע האישי כאמור ישמש את בעלת האתר כדי לעמוד איתך בקשר ופרטי ההתקשרות איתך יועברו לספק צד ג', על מנת שיוכל לספק לך את המוצרים שיירכשו על ידך. בנוסף, בעלת האתר עשויה לבצע ניתוחים פנימיים של מידע זה על מנת לשפר את האתר והשירותים המוצעים באמצעותו.
  2. בעלת האתר עשויה, מעת לעת, לשלוח לך בדוא"ל עדכונים שוטפים ופרסומות בנוגע למוצרים באתר (Newsletters) או עדכונים בהודעות טקסט בטלפון הנייד. באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת מרשימת התפוצה של האתר והטלפון, לרבות באמצעות לחיצה על הקישור בתחתית כל הודעה שתשלח אליך או מתן הודעה לבעלת האתר על רצונך להימחק מרשימת התפוצה.
  3. ככל ותתבצע רכישה של מוצרים באמצעות כרטיס אשראי דרך האתר, יפתח חלון אינטרנט נפרד של חברת הסליקה, שבו יש להזין את פרטי כרטיס האשראי. יצוין כי חלון האינטרנט שיפתח יהיה מאובטח על מנת להבטיח שהמידע שלך יהיה מוגן. סליקת האשראי מתבצעת בהתאם לתקן PCI DSS (ראשי תיבות של Payment Card Industry Data Security Standard ), שנועד להבטיח הגנה על נתוני כרטיסי אשראי בכל סביבה בה הם מאוחסנים, מועברים או מעובדים.
  4. בדומה לאתרים רבים, באתר זה עשוי להתבצע שימוש בקבצי עוגיות (cookies) ובקבצי לוג, במיוחד אצל בעלי חשבון באתר, על מנת לייעל את השימוש באתר. כן ייתכן שימוש בכלים סטטיסטיים, לצורך ניטור פעילות המשתמשים באתר ושיפור האתר והשירותים המוצעים באמצעותו. בנוסף, באתר זה עשוי להתבצע תיעוד של כתובות IP, פרטי דפדפן ומערכת הפעלה, וזאת לצורך ניהול המערכת, ניתוח טרנדים ובקרה על השימוש באתר.
  5. בעלת האתר עושה שימוש בסטנדרטים מקובלים ובטכנולוגיה מתאימה כדי להגן על המידע שלך. למרות זאת, לא ניתן להבטיח לחלוטין שהמידע שמתקבל באתר יהיה מוגן מפני צדדים שלישיים הפועלים להשיגו. בהתאם, מסירת המידע נעשית באחריותך. בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום נסיבה שהיא בגין נזקים שנבעו משימוש או גילוי של מידע שנאסף ממשתמשי האתר.
  6. בעלת האתר תמסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים, ככל שתידרש לעשות כן, לרבות לספק צד ג' לשם אספקת המוצרים שרכשת באמצעות האתר או לחברת הסליקה אשר תגבה ממך את התשלום בגין המוצרים שרכשת אם בחרת לבצע תשלום בכרטיס אשראי.
  7. בעלת האתר לא תעשה כל שימוש לרעה במידע האישי, שמסרת לה באמצעות האתר, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. אם בעלת האתר תידרש לגלות מידע כאמור, על פי דין או לפי דרישת גורמי האכיפה, תפעל בעלת האתר לגלות את אותו מידע אשר נדרש לדעתה בתום-לב על מנת לציית לכל צו שיפוטי, הליך שיפוטי, דרישה או בקשה של הגורמים המוסמכים.
  8. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למסור מידע אנונימי שנצבר אצלה על השימוש באתר ובשירותי האתר לצדדים שלישיים, לכל מטרה שהיא. בעלת האתר תהיה רשאית למסור מידע אישי שלך לצדדים שלישיים כחלק מארגון מחדש או מכירת פעילות נכסי בעלת האתר, בשים לב לכך שאותם צדדים שלישיים יהיו כפופים אף הם לתנאי השימוש, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 2. הגבלת אחריות
  1. בעלת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות, למעט כאמור מפורשות בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם.
  2. בעלת האתר (ומי הפועל מטעמה או יחד איתה) לא יהיו אחראים לכל אובדן, תביעה או נזק בקשר עם (א) מעשים או מחדלים של ספק צד ג' כלפיך; (ב) טעויות שנפלו בתיאור המוצרים באתר או הבדלים בתמונות המוצרים באתר ביחס למוצרים הנמכרים בפועל; (ג) השימוש במוצרים שהוזמנו באמצעות האתר; (ד) ביטולי הזמנות, עיכובים ואיחורים באספקת המוצרים שנרכשו, חוסרים במלאי מוצרים או תקלות במוצרים; (ה) שימוש שנעשה או חוסר יכולת לעשות שימוש באתר, כתוצאה מתקלה או בעיה באתר, תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת, לרבות במקרה של כישלון בביצוע או עדכון הזמנה של מוצרים באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא; (ו) תקלות או בעיות הקשורות בפעילות או אי-פעילות של אתרים חיצוניים או תוכנות חיצוניות של צדדים שלישיים, לרבות במקרה שבו נעשה שימוש בקישורים המצויים באתר או בהורדת תוכנות ואפליקציות לצורך השימוש במוצרים ולרבות במקרה שהתקלות או הבעיות כאמור, מונעות את ביצוע הזמנת המוצר או את השימוש במוצר לאחר רכישתו.
  3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותה של בעלת האתר (ומי הפועל מטעמה או יחד איתה) תהא בכל מקרה מוגבלת לנזקים מוכחים וישירים בלבד ולא תעלה על הסכום ששולם בפועל בגין רכישת המוצר. בעלת האתר (ומי הפועל מטעמה או יחד איתה) לא ישאו בכל אחריות שהיא לנזקים עקיפים, תוצאתיים או מיוחדים.
  4. בכל מקרה שתעלה טענה בדבר הפרה יסודית כנגד בעלת האתר, יהווה ביטול ההזמנה או ביטול העסקה, לפי העניין, סעד ממצה וסופי מבחינתך.
 3. שונות
  1. על תכני האתר והשימוש באתר יחול הדין הישראלי. הסמכות הבלעדית לדון בסכסוך בקשר עם האתר, תכני האתר או הזמנת המוצרים באמצעות האתר, תהיה נתונה לבית המשפט השלום בתל-אביב, לפי העניין.
  2. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
 4. עדכון התקנון בוצע בתאריך 10/06/2022.